Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X052r_265_1 B NH_G_X038v_265_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 52r, nr. 264 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Concordatus. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 38v, nr. 258 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Doed. – In de benedenmarge, door een derde hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 365, samen met twee andere oorkonden betreffende de lijftocht van vrouw Justine (nrs. NH 264 en 326).

De in deze tekst genoemde brief die met deze doorstoken is, betreft het in het register voorafgaande nr. NH. 264.

Wi Willemb grave etc. maken cont allen luden dat wi om bede eere edelre vrouwen onser liever nichten veren Katerinenc, vrouwen van Voerned, ende heren Diederixe burchgrave van Leyden, ons ridders, verlien veren Justinen burchgravinnen van Leyden alsulke lijftochte alse dese brief hout die met desen brieve doer steken es.

In orconde etc. Gheghevenf in die Haghe de sonnendaghes na sente Lucas dach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Wilhelmumg camerariumh.

a
nl. de in het opschrift boven de in het register voorafgaande oorkonde nr. NH 264 genoemde Justine, echtgenote van Dirk burggraaf van Leiden B.
b
Will. AB.
c
Kat'inen AB.
d
de eerste e bovengeschreven A.
e
Dierix B.
f
om twee gaatjes in het perkament heen geschreven A.
g
Wilhl'm A; Will. B.
h
cam'r. A; camerlinc B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Justine, burggravin van Leiden