Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X052r_266_1 B NH_G_X039r_266_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 52r, nr. 265 (primaire registratie).
Opschrift:

Haghe.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 39r, nr. 259 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Hage.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 365.

De in de tekst genoemde bewaarder van het grafelijk Hof in Den Haag zal dezelfde zijn als Engebrecht van Voorschoten, rentmeester van Noordholland.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi onsen lieven ende ghetrouwen luden uter Haghe alsulke gracie ghedaen hebben dat die scepen uter Haghe met onsen meester uter Haghe, die onse hof al daer verwaert, maken moghen voirboden up wijn, up broet, up bier, up vodercorn ende up voder teb paerden; ende alsulke koere ende voerbode alsi maken zullen, soe wie die brake die verboerde jeghens ons dreec pond Hollandsd alse dicke als hiet dede. Voert zoe wat keuren dat die scepen met onsen meester van onsen hove vors.e maken zullen up weghe, up straten ende up weteringhen, die houden wi ghestade; ende wie daer in scepen wederseyde, die verbuerde weder elken scepen viertich scellinghe ende weder ons alse vele als weder al f die scepen. Dit zal ghedueren tonsen wederzegghen.

Ghegheven in die Haghe des zonnendaghes nae sente Lucas dach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebrechtg denh rentemeester.i

a
Will. B.
b
ten B.
c
drie B.
d
Holl. AB.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
hier om een gat in het perkament heen geschreven B.
g
Enghebr. A; Enghelb. B.
h
ontbr. B.
i
deze aantekening geschreven boven de geradeerde en slecht leesbare notitie Per dominum(?) comitem, [..] Mathiam et Will. camerlinc B (vgl. de dienstaantekening bij het volgende nr. NH 267).
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: lieden van Den Haag