Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X052r_267_1 B NH_G_X039r_267_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 52r, nr. 266 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 39r, nr. 260 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Here Gerijta van Voirne.

In de marge, door andere hand: Verstorven. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 145.

Vgl. het in het register volgende nr. NH 268.

Wi Willemb gravec van Heynnegouwend etc. maken kond etc. dat voir ons ende onse man quam hair Dierice Bokel, ridder, ende droech ons op ende scoud quite den tiende van Rotte dien hi van ons houdende was, tote behoef ons lieves neven heren Gherartsf heren van Vorneg, borchgrave van Zeellandh, wilken tiende van Rotte vorscreven hebben verlient onsen lieven neve heren Gherarti here van Vornej, borchgrave van Zeellandk voirscreven, van ons te houden ten rechten liene.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo vive ende twintich tsatersdaghes voir sinte Symonl ende m Judasn dach tote Sinteo Gheerden berghep.q

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Mathiam et Willemr camerlinc.

a
geschreven boven het geradeerde Ghijsbrecht B (slechts leesbaar in UV-licht, evenals het afkortingsteken van het voorafgaande Here).
b
Will. AB.
c
v uit iets anders A.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
Dier. A.
f
Gherets B.
g
Voern B.
h
Zeell. AB.
i
Gher. A; Gheret B.
j
Voerne B.
k
Zeell. A; Zeel. B.
l
Symons B.
m
hier om een dunne plek in het perkament heen geschreven B.
n
Juden B.
o
tSinte i.p.v. tot Sinte B.
p
b'ghe A.
q
volgorde van de datering: Ghegheven tSinte Gheerden berghe des zatersdaghes voir sinte Symons ende Juden dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVo B.
r
Will. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland