Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X052r_268_1 B NH_G_X039r_268_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 52r, nr. 267 (primaire registratie).

In de marge, door latere hand: Recht leen. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 39r, nr. 261 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Verstorven.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 145.

Vgl. het in het register voorafgaande nr. NH 267.

Wi ..Gherartb here van Vornec, borchgraved van Zeellande, maken kond etc. dat wi den tiende van Rotte, die wi ghecoft hebben jeghens heren Diericf Bokel, ridder, onsen lieven neve, houdende zijn van onsen lieven g here den grave van Heynnegouwenh, van Hollandi, van Zeellandj ende here van Vrieslandk te rechten liene.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelel int jaer ons Heren Mo CCCo vive ende twintich des saterdaghes vor sinte Symonm ende Juden dach.

 

n Ende desen brief heeft ons here Dierico Bokel belovet te leverenp beseghelet met ons neven zeghel des heren van Vorneq. r Ista littera est sub Enghelbertos.

a
nl. de in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 267 genoemde heer Gerard van Voorne B.
b
Gher. A; Gheret, zonder digniteitspunten B.
c
Voerne B.
d
hier en hierna om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
e
Zeell. A; Zeel. B.
f
Dier. A.
g
hier neve, doorgestreept A.
h
Heynn. AB.
i
Holl. AB.
j
Zeell. A; Zeel. B.
k
Vriesl. AB.
l
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
m
Symons B.
n
het volgende door andere hand A.
o
Dier. A.
p
verbeterd uit doen A.
q
Voerne B.
r
het volgende door een derde hand A.
s
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland
Destinataris: graaf Willem III