Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X052v_269_1 B NH_G_X039r_269_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 52v, nr. 268 (primaire registratie).
Opschrift:

Daniel vanden Velde.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 39r, nr. 262 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Danel vanden Velde.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 145.

Wi Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken kond etc. dat ons Daniel van den Velde hevet op ghedraghen van eygheliken goede vijftien morghen lands metten husinghen, legghende in Mazelandc bi Zuyderd kerkee bi Pieter Pieters soens tusken den wech ende den dijc, die wi hem weder ghegheven hebben van ons ende van onsen nacomelinghen te houdene ten rechten erfliene, te comene op zinen oudsten zone alsoe verre als hine hevet; ende en hevet hi en ghienen zoen, te comen op zinen twien oudsten dochteren in witteliken gheboirten ende daer na alsoe langhe als daer een afterzuster kint es in witteliken gheboirdf van hem, ende van der zweerd ziden niet te versterven mar op den witteghen naisten te bliven. Ende wanneer zoeg dith goed verwandelt, soe zalment van ons ende van onsen nacomelinghen versoeken met enen roeden sparwaer.

In kennesse van desen stucken zoe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo XXVo des sonnendaghes na sinte Lucas dach in die Haghe.

[Dienstaantekening:]

Per Willelmumi camerlinc.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Maesland B.
d
Zuyd' A.
e
Zud'k'ke B.
f
boird B.
g
dat B.
h
i verbeterd uit a A.
i
Will'm A; Will. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Daniel van den Velde