Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X052v_271_1 B NH_G_X039v_271_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 52v, nr. 270 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Nota. – Onder aan de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 39v, nr. 264 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Willem here Philipsa z. van Duvorde.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 368.

Wi Willemb grave etc. maken kond etc. dat wi in diec jeghenwordichede onser trouwer lude ..herend Jacobs, bi der ghenaden Goidse bisscop van Zudenf, ende heren Colinsg, abts van Middelburchh, ghegheven hebben ende gheven voir ons ende voiri onse nacomelinghe j Willamek heren Philips zone van Duvorde, onsen trouwen camerlenc, onse cledere tote zinen live zoe wanneer dat wi onse lude cleden zullen, in wat staen dat hi zie. Voirt hebben wi ghegheven Willamel onsen camerlenc voirghenoemd voir ons ende voir onse nacomelinghe alse langhe als hi leeft onse camerlenc te wesen, ende te delen an den rechte van onser camere jeghensm Hanijn Caufechiern of sinen erfnamen in zulker maniere als hi nu deelt.

Ende om dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive, zoe hebben wi Willemo grave voirs. voir ons ende voir onse nacomelinghe desen brief open bezeghelt met onsen zeghel; ende om die merer kennesse hebbe wi p onsen trouwenq luden den bisscop ende den abt voirscreven, om dat zire over waren, desen brief mede doen bezeghelen ter orkonde met haren zeghelen bi den onsen. Ghegheven in Middelburchr des dinxendaghes na sinte Andries dach int jaer ons Heren XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Willems camerlinc.

a
Ph's B.
b
Will. AB.
c
der B.
d
digniteitspunten ontbr. B.
e
Goeds, de s bovengeschreven B.
f
Zud. AB.
g
Colijns B.
h
Midd. AB.
i
ontbr. B.
j
hier Phillips here, deels onderstreept B.
k
Willaem B.
l
Will. AB.
m
hier en in de volgende regel om twee gaten in het perkament heen geschreven B.
n
Canfechier AB.
o
Will. AB.
p
hier ende, geëxpungeerd B.
q
w verbeterd uit d A.
r
Middelb. AB.
s
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem zoon van heer Filips van Duivenvoorde, kamerling