Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X052v_272_1 B NH_G_X039v_272_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 52v, nr. 271 (primaire registratie).

In de marge, met lichtere inkt: Enghelberta habebit.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 39v, nr. 265 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Florijs Aairnouts z.

In de marge, d.m.v. lijnen verbonden met alle regels: Enghelbrechtb habebit.

Deze lijst van lenen staat in het primaire register A tussen een oorkonde van 3 december 1325 en een van 3 januari 1326 (nrs. NH 271 en 273). Het is derhalve goed mogelijk dat de tekst in de genoemde periode is ingeschreven, maar op een onbepaalde tijd daarna is ook niet uit te sluiten: de lijst staat in A als laatste onderaan het laatste blad van een katern, en kan hier dus later zijn toegevoegd; de terminus ad quem is in dat geval de kopiëring van de tekst in het duplicaatregister B in oktober-december 1333. Dezelfde terminus geldt voor de optekening in de bovenmarge van f. 53, het eerste blad van het volgende katern, van de custode die naar deze lijst terugverwijst (zie de kopnoot bij nr. NH 273): achter die custode is immers door dezelfde hand een verwijzing geschreven naar de persoon die de betreffende katerns onder zich had ter kopiëring in B. – Daarnaast hoeft het tijdstip van optekening in A niet samen te vallen met het moment dat de notitie werd opgesteld; dat kan eerder zijn gebeurd.

Enkele woorden in de tekst zijn moeilijk te interpreteren. Het twee maal gebruikte scote zal de tweede keer een zelfstandig naamwoord zijn, de 'heining langs de duinen', maar de eerste maal mogelijk een plaatsnaam: gezien de omringende lokaliteiten Blokland (Nieuwveen) en Vriezenkoop is daar mogelijk te denken aan het vlak bij Blokland gelegen Schoterhoek. – Problematisch is ook het woord dunendam (zoals ook in A wel gelezen zal moeten worden), dat als zodaning niet in het MNW wordt gevonden. Het woord 'dam' kan hier wellicht worden opgevat als 'pad', maar ook 'erf' en zelfs 'poel' zijn niet onmogelijk (MNW s.v. 'dam').

Dit es tgoet dat Florens Arnouts sone van den here helt.

Inden eersten in ouden coep die heltc van dien tiende achter den hove;d

Item int Blocland in den Ouden coep half die tiende;

Item in die Scote dien tiende al heil;

Item op diene Hoghen veen die helft van den tiende;

Item Vryesenf coep in den ouden coep half den tiende;

Item te Voerburch ane erve jaerlichsg LX s., XII hoenre;

Item ane tijnse op Noirtigher gheest jairlix XXIII s. VIII d.;

Item dat erve voir sijn huys twisken den dunendamh ende die scote langhes bi i den dunen.

a
Enghelb't A.
b
Enghelbr. B.
c
helft B.
d
het eerste punt direct achter het opschrift doorgeschreven, de volgende alle op een nieuwe regel A; In den eersten achter het opschrift geschreven, de volgende punten alle op een nieuwe regel B.
e
ten B.
f
Vriesen B.
g
ja gecorrigeerd A.
h
in de letters un een stok te weinig A; dunendam B.
i
hier een gerepareerde scheur in het perkament B.