Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X054r_277_1 B NH_G_X041r_277_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 54r, nr. 276 (primaire registratie).

Vóór de initiaal een dubbel kruisje.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 41r, nr. 270 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Erkenraed Jan Boekels zoons wijff lijfftocht.

Vóór de initiaal een dubbel kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 147.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat Jan Bokels f. uten Brokeb ghemaket hevet met onser hand Erkenrade sinen wive tote harec lijftocht die helfte van zes morghen lands alse nae als mense maken mach, legghende in Ets camped, ende beleghen hevet die joncfrou utene Brokef up die noerdzide ende Katerineg Vranken Kerstansh soens wedewe up die zuytzide, dat oestende streckende an den nuwen wech; in wilker lijftochte wi Erkenrade vorscreven gheloven te houden als wi scoudich sijn te done na zede ende costume van onsen lande.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghei des woensdaghes nae Halfvasten int jaer XXVo.

a
Will. AB.
b
boven de e een geradeerde afkortingsstreep A; Broeke B.
c
harer B.
d
Etscampe B.
e
verbeterd uit van den A.
f
Broeke B.
g
Kat'ine AB.
h
K'stans B.
i
Hagh. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Bokelsz. uten Broek en zijn echtgenote Erkenrade