Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X054r_278_1 B NH_G_X041r_278_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 54r, nr. 277 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 41r, nr. 271 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan van Leyden.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willema grave etc. maken kond etc. dat Enghebrechtb van Voirscotenc, onse rentemeester van Northollandd, van onsen weghen vercoft heeft Jan van Leydene, desf persoenres sone van Vlaerdinghe, dat vierdendeel van zevendalf honde ende vijf ende dertich ghaerden lands die ons bestorven van Clays Nachteghaleng Vastraeds sone ende gheleghen zien in Vlaerdingher ambocht, Jans gherecht van der Wateringheh, wilc land dese Jan cofte om drie pond Hollandsi, die hi onsen rentemeester voirs. betailt heeft, daer hi ons goede rekeninghe of doen zal; ende hier bi zoe ghewaren wi Jan voirs. dit voirscreven land als wi een eyghen erve sculdich zien te waren.

In orkonde etc. Ghegheven in denj Haghe des vridaghes na Midvasten int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebertumk.

a
Will. AB; de digniteitspunten ontbr. B.
b
Enghebr. AB.
c
Voerscotten B.
d
Northoll. A; Noertholl. B.
e
Leyd. A.
f
boven de regel toegevoegd A.
g
Nachtegalen B.
h
Wat'inghe B.
i
Holl. AB.
j
die B.
k
Engheb'tum A; Enghelb'tum B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Leiden, zoon van de pastoor van Vlaardingen