Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X056v_282_1 B NH_G_X043v_282_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 56v, nr. 281 (primaire registratie).

In de marge: Recht leen. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 43v, nr. 275 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Hugea vander Brugge.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 148.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 281, met de opmerking aldaar over het woord woninghe.

Wi Willemb grave etc. maken cond etc. dat Clays Magnus die noerderzide c van zire woninghe tote Wermonded, die groet es alte male jeghens twaelf morghen lands, ende achte morghen lands legghende int ambocht van Leyderdorpee op die Doys weteringhef, ende hieten die Broeke made, die hi van ons te liene helt, ons op ghedraghen hevet tote Hughen behoef van der Brugghe, zijns zwaghers, alse over scout die Clays voirs. hem sculdich was; wilke halve woninghe ende Broecmadeg voirscreven wi verliet hebben ende verlien Hughen voirscreven van ons in rechten liene te houden.

In oirkonde desen brieveh etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Palmen daghe int jaer ons Heren Mo CCCo XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Symonemi de Benthemj, Jan dek Pollanenl et Enghebrechtm.

a
Hug. B.
b
Will. AB.
c
hier in in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven B.
d
W'monde B.
e
Leyderdorp B.
f
Does wet'inghe B.
g
Broekemade B.
h
ve bovengeschreven B.
i
Sy A; Sy. B.
j
Benthē A; Bent. B.
k
ontbr. B.
l
Poll. B.
m
Enghebr. A; Engb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo van der Brugge