Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X056v_283_1 B NH_G_X044r_283_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 56v, nr. 282 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 44r, nr. 276 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Die abt van Sinte Marien wairdea.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 383.

Wi Willemb grave van Heynnegouwenc etc. maken kond etc. Want die abt ende tconvent van sinte Marien waerded een goet hebben legghende in onsen lande in Northollande in die prochie van Naeldwijc, dat ghehieten es die Heymonde, in wilken goede zi van ouds hebben ghehouden ene capelle ende die hebben doen bezinghen toit deser tijd toe; ende om dat zi nu om horen oirbaer dat voirseyde goed verpacht hebben, zoe est wel onse wille ende gheorloven hem dat zi die voirseyde capelrief verdienen of doen verdienen in die prochikerke toit sGravenzandeg, of est dat zi ene capelle willen doenh maken in die prochikerke vani sGravenzandej voirs., dat zise daer in moghen verdienen; ende willen dat zi voir ons ende voir onsen voirzaten graven van Hollandk altoes narensteliken bidden.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den Paeschdach int jaer XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per abbatem de Middelburchl.

a
waird. B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
w'de B.
e
Northoll. A; Noerdholl. B.
f
capelle B.
g
sGraven zande B.
h
volgorde: doen willen B.
i
onduidelijk A; ontbr. B.
j
sGraven zande B.
k
Holl. AB.
l
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt en convent van Marienweerd