Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X058r_288_1 B NH_G_X045v_288_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 58r, nr. 287 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 45v, nr. 281 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan die Coster.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 149.

Vgl. nr. NH 250.

Wi Willema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi Jan den Coster, onsen kempe, orlof ghegheven hebben ende gheven met desen brieve sijn huys dat hi hevet tote Delf, dat wi hem ghaven, te verhueren jof te vercopen, wilc dat hi wille; ende zoe wie sijn huys vors. jeghens hem huert jof coeptc, dien zullen wiet ghewaert houdend met desen brieve.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des zonnendaghes nae Belokene Paeschen int jaer XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
coep B.
d
hoden B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan de Koster, kampvechter