Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X058r_289_1 B NH_G_X045v_289_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 58r, nr. 288 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 45v, nr. 282 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Ghijsbrechta Lijsen z.

Vgl. de nrs. NH 290-292 en 410-411.

Wi Willemb grave etc. maken cont allen luden. Want Willemc Grieten f.d van Delf, die gheheten was Viercante Willee, jeghens onser heerlichede alsoe mesdaen hevet dat hi onse land gherumet hevet ende voervluchtich es, zoe hebben wi bi Arnoude van den Dorpe, onsen baliuy van Delflandf ende van Scielandg, die achte morghen lands die Willemsh vors. waren legghende int ambocht van Mazelandi, die beleghenj hevet Arnoud van Hodenpijlk up die oestzide ende Willeml die Moelnarem up die westzide, vercocht Ghisebrechten Liseno sone in vryen eyghen, elke morghen om achtalf pond Hollandsp, wilc land vorscreven wi gheloven Ghisebrechteq vors. ende sine nacomelinghe te waren ende te vryen van allen commer dier Willemr vors. jof sine nacomelinghe up eyschen mochten; ende ombieden allen onsen baliuwen, rechteren ende scepen van onsen lande dat si Ghisebrechts vors. in desen eyghendome houden, ende des niet en laten.

Ghegheven in die Haghe des eersten zonnendaghes nae Belokene Paeschen int jaer ons Heren M CCC zes ende twinticht.

[Dienstaantekening:]

Per Arnoldumu de Dorpev.

a
Ghijsbr. B.
b
Will. AB.
c
Will. AB.
d
soen B.
e
laatste letter onduidelijk (Willo?) A; Will. B.
f
Delf land B.
g
Sciel. A.
h
Will. B.
i
Maesland B.
j
le uit een niet voltooide h A.
k
Hdēpijl, in de buik van de H mogelijk nog een o geschreven B.
l
Will. AB.
m
Moelnaer B.
n
Ghisebr. AB.
o
Lizen B.
p
Holl. AB.
q
Ghisebr. AB.
r
Will. AB.
s
Ghisebr. AB.
t
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
u
Arn. A.
v
Dorp B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht Elizabethsz.