Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X058v_294_1 B NH_G_X046r_294_1 NH_G_X046v_294_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 58v, nr. 293 (primaire registratie).
Opschrift:

Willem van Duuwenvoirde.

In de marge, door andere hand: Nota.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 46r-46v, nr. 287 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 150.

Wi Willaemb grave van Heneghouwenc, van Hollandd, van Zeland ende here van Vriezelande maken cont ende kenlic allen ludenf dat wi vercoft hebben bi Enghebrechtsg hand, ons rentemeesters van Northollandh, Willaemi van Duvenvoirdej onse trouwe camerlenc toit enen vrien eyghen achtien morghen landsk metten vene landel ende metten huse ende metten boemghaerdem, alst gheleghen es luttel min of meer legghende in Rijswikern ambocht, ende ons ane quamen van Willaemo Florens zone, daer die sestien morghen of beleghen sien metten palen die hier na volghen: in die oist zide Hughe Spruten zone, ane die west zide Jan veren Alide zone, Ghisebrechtp Sueymeq ende Costijn Heynrixr zone, streckende tuskende die hoeves ten noirdendet ende die Brede wech ten zuyd ende, ende die ander twie morghen strecken tusken den Brede wegheu ende die water loeze ende leghet up die weist zide Ghisebrecht Zueymev ende op die oist side ver Alveraetw Weremboudsx Bloeteny, ende dit voir ghenomde land hevet ons Willaemz voers. bi Enghebrecht onsen rentemeester vol ende al betalt den lesten penning metten eersten; ende beloven dit voirnomde land Willaema' ende sinen erfnamen, of den ghenen die desen brieve hevet, te waren jeghens elken man als een vry eyghen goed.

In orcunde desen brieve beseghelt met onsen segheleb'. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes voir sinte Jans dach midde somer int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintichc'.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebrechtd'.

a
nl. de in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 293 genoemde Willem van Duivenvoorde.
b
Will. B.
c
Henegh. A.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Heneghouwen ... Vriezeland B.
f
etc. i.p.v. ende kenlic allen luden B.
g
Engheb. B.
h
Northoll. A; Noerdholl. B.
i
Will. B.
j
tussen r en d een uitgeveegde d, en de letters ven door andere hand bovengeschreven A.
k
s bovengeschreven B.
l
veenlande B.
m
b verbeterd uit p B.
n
Rijswik' B.
o
Will. B.
p
Ghisebr. B.
q
sueym B.
r
Hey | rix A; Heynr'x B.
s
eerder hoene A.
t
oirdende A; noitende B.
u
wech B.
v
Sueym B.
w
eerder Alneraet AB, de letters ln mogelijk uit de aanzet van een b B.
x
Werēbouts B.
y
Bloten B.
z
Will. B.
a'
Will. B.
b'
etc. i.p.v. desen brieve ... seghele B.
c'
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
d'
Enghebr. A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Duvenvoorde, kamerling