Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X059v_297_1 B NH_G_X047r_297_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 59v, nr. 296 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 47r, nr. 290 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Lijsbeth Philipsa wijff van Wassenair lijfftocht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 392.

Wi Willemb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen ludend dat Philips van Wassenaer, onse trouwe knaep, met onser hand ghemaect heeft joncfrouwe Lizebetten, heren Jans dochter van der Dussende, zinen wive, toit horer lijftochte hondert ende X pond Hollandsf sjaers op den corentiende, smaltiende ende vlastiende die Philips voers. van ons hout ende legghen te Wassenaer, ende op sinen corentiende ende op al sijn smaltiende te Zoetermereg; ende wat hoer daer ane ghebrake van C ende X lb. Hollandsh sjaers, dat zoude si jaerlix voer uyt nemen van den eersten ghelde van zieri tiende van Haetscampj. In wilker lijftochte voerscreven wi gheloven joncfrouwe Lizebetten te houdene als wi sculdich sien te doene na zede ende custume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe k zonnendaghes voer sinte Jans dach l middezomer int jaer onsm Heren M CCC ende zes en twintichn.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, Jan vano Pollanenp, Willemq camerlinc, Enghebrechtr et alios.

a
Ph's B.
b
Will. AB.
c
Heng. A; van Henegouwen ontbr. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Dussen B.
f
Holl. A.
g
Zoet'mere, verbeterd uit Zoeterwoude A; Sout'mere B.
h
Holl. A.
i
sine B.
j
of Haecscamp A; Haescamp B.
k
hier des B.
l
hier te B.
m
gecorrigeerd A.
n
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
o
de B.
p
Pēllanē A; Polan. B.
q
Will. AB.
r
Enghebr. A; Engh'b. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Filips van Wassenaar, knaap, en zijn echtgenote jonkvrouw Elizabeth, dochter van heer Jan van der Dussen