Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X059v_298_1 B NH_G_X047v_298_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 59v, nr. 297 (primaire registratie).
Opschrift:

Leyden.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 47v, nr. 291 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Die burchgrave van Leyden up deen zijde ende die scout ende scepene up die ander, een seggen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 391.

Vgl. nr. NH 305.

Wi Willema grave etc. maken cond allen ludenb dat onse lieve endec ghetrouwe ridder haer Dieric, borchgrave van Leidend, enen twi hadden jeghens onsen scoute, scepene ende Raed ende ghemene poirte van Leyden alse omme thoppene bier dat men daer brouwede, daer hem dochte dat hie in verminderd was van zire grute, des zi ane beiden ziden an ons bleven. Waer of wi wel beraden met goeder voersinichede onse zegghen uten in deser maniren, dat zoe f wie voerdwaerd meer die grute te Leideng houden zal, die zel houden beide hoppe ende grute, alsoe dat hi den goeden luden berechten moghe. Ende so wie hoppen bier brouwet, die zel alsoe vele ghelts zenden om hoppe te hebben sijn bier mede te gruten als hi senden soude van evenvele biers omme grute sijn bier mede te gruten; ende daer bi selmen hem hoppe leveren ghelike dat men hem grute leveren zoude. Ende daer mede soe zegghen wize onderlinghe gheeffend ende ghesceiden.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des zaterdaghes voer sinte Jans dach in jaer ons Heren M CCC zes ende twintichh.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
lieve ende boven de regel toegevoegd A.
d
Leyden B.
e
boven de regel toegevoegd A.
f
hier en in de volgende regel om een vouw in het perkament heen geschreven B.
g
Leyden B.
h
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk, burggraaf van Leiden, ridder, en schout, schepenen, Raad en gemene poort van Leiden