Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X060r_299_1 B NH_G_X047v_299_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 60r, nr. 298 (primaire registratie).
Opschrift:

Zantambocht.

In de marge, door andere hand: Comita(tus).

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 47v, nr. 292 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Zantambochta.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 392.

In het begin van de corroboratio is een aantal woorden weggevallen doordat de kopiist een regel in zijn legger oversloeg; zie Rem, Taal van de klerken, p. 56. Het later toegevoegde woord Bezeghelt is een poging de corrupte tekst te herstellen. Die legger was blijkbaar de (tegenwoordig door vochtinwerking nogal beschadigde) netuitvaardiging, bewaard gebleven in NA, AGH 1502.

Wi Willemb grave etc. maken cont allen ludenc dat wid onsen luden van Zant ambochte zulkef gracie ghedaen hebben dat wi willen dat al tland in Zand ambochtg dat nu scout bair es altois scoutbaer blive, oech wie zoet coept jof vercrighet jof an versterveti, eest edel jof poirter, jof oec waer si varen des tland nu es mitter wone, ist in poirten jof elwaer; ende ombieden den scoute oec wie hi es voirdwaerd meer ende den buren dat si dair niet over en staen dat yemand enighe ghifte van desen lande voirscreven of ontfae, hine wilcoirrej al dair scot ende al dat onghelt dair of tek ghevene.

Bezegheltl met onsen seghele. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes voir sinte Jans dach m midde somer int jaer ons Heren Mo CCCo sesse ende twintichn.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Zantamb. B.
b
Will. AB.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
ontbr. A.
e
Zant amb. B.
f
alsulke B.
g
Zant amb. B.
h
ac B.
i
besterft B.
j
wil coirre A; wil coir B.
k
ontbr. A; door andere hand bovengeschreven B. Het woord ontbr. eveneens in AGH 1502.
l
door andere hand bovengeschreven AB. De ontbrekende tekst luidt in AGH 1502: ghelike [........]. Ende wan[t] wi [wi]llen dat dit ghestade blive, soe hebbe[n] wi desen brief bezeghelt.
m
hier te B.
n
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: lieden van het Zandambacht