Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X060v_303_1 B NH_G_X048r_303_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 60v, nr. 302 (1326 juli 26-aug. 15, blijkbaar naar het origineel).
Opschrift:

Van goeden gelegen in Naeltwijck geheten die Poel.

Onder de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 48r, nr. 296 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Fondatio capellanie ad Sanctam Mariam in Traiecto, cuius capellanie dominus comes est collator; et bona sita sunt inde Poeldijck.

Onder de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus. – In de marge, door een derde hand: Traiectum, geschreven onder het geradeerde woord Comitatus.

Editie/regest: OHZ I, p. 387-389, nr. 230 (de gevidimeerde oorkonde).

Dit vidimus van Rudolf, deken van Sint Marie te Utrecht, is ongedateerd. De tekst zal, gezien de omringende oorkonden in de primaire registratie A, tussen 26 juli en 15 augustus 1326 zijn ingeschreven in dit register. De terminus post quem kan mogelijk worden afgeleid uit de persoon van de oorkonder. Voor zover bekend is er tussen 1198 en 1326 slechts één Rudolf deken van Sint Marie geweest, te weten Rudolf van der Borg, die op 4 januari 1326 voor het eerst in die waardigheid wordt genoemd (Berkelbach van der Sprenkel, Reg.  biss. Utrecht, nr. 683). Daarvóór wordt hij vanaf 17 juli 1310 gevonden als kanunnik in dit kapittel (ibid., nr. 198), in welke hoedanigheid hij op 27 juli 1322 voor het laatst wordt vermeld (ibid., nr. 520). Zijn dekenaat kan derhalve op zijn vroegst in augustus 1322 zijn begonnen.

Vgl. nr. NH 304.

Universis presentia visuris et audituris nos Rudolfus Dei gratia decanus ecclesie Beate Marie Traiectensisa cupimus foreb notum quod nos vidimus literas nobilis domini, domini Theodericic olim comitis Hollandied, ac diligenter inspeximus, none rasas nec abolitas nec in aliqua parte viciatas, tenorem qui sequitur continentes.

(Volgt de tekst van de oorkonde van graaf Dirk VII uit 1198, uitg. OHZ I, p. 387-389, nr. 230.)

 

f Ista littera est sub Enghelberto.

a
Traiecten. A; Traiectn. B.
b
gecorrigeerd A.
c
Theod'ici B.
d
Holl. AB.
e
gecorrigeerd A.
f
het volgende door andere hand A.
Oorkonder: Rudolf, deken van Sint Marie te Utrecht
Destinataris: graaf Willem III