Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X061r_306_1 B NH_G_X049r_306_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 61r, nr. 305 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 49r, nr. 299 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Den broeders van Sinte Jan tOudewatera.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 397.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cont etc. dat wi doir Gods wille ende om beyded wille van onsen gheesteleken vader den bisscop van Zuydene ghegheven hebben ende gheven den broeders van den spitale van Zinte Jans huus totef Oudewaterg te vrien eyghin eene hofstede die alre naist hore capelle toteh Oudewateri gheleghen is, een kerchof mede te makene, welke hofstede ons ane comen is van Vrieze uten Waerdej, wes si was eer hi onse ballinc ward.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelek. Ghegheven in die Haghe des vridaghes voir sinte Bartelmeusl dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende twintichm.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personalitern, Jano de Pollanenp, Mathiam, Willaemq camerlinc et alios.

a
tOudewat' B.
b
Will. B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
bede B.
e
Zuden B.
f
ontbr. B.
g
Oudewat' A; tOudewater B.
h
ontbr. B.
i
Oudewat' A; tOudewat' B.
j
W'de B.
k
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
l
B'tholom. B.
m
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
n
ontbr. B.
o
Io B.
p
Poll. B.
q
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: broeders van het Sint Janshospitaal te Oudewater