Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X061v_310_1 B NH_G_X049r_310_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 61v, nr. 309 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 49r, nr. 302 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dirc Aelraest.

In de marge, door andere hand: Zuithollanda nota.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 153.

Wi Willaemb, grave van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeellande ende here van Vrieslandf maken cond alleng ludenh dat die derdalf viertel lands in Bergambochti, oist ward legghende an Egghebrechtj Nannekijnk zone, west waerd ane Martijnl Diederixm zone, die Clays Willaemsn zone van ons helt ende ons up ghedraghen heeft tote Dieric Aelrasc behoef, Dieric voirs. hem ende zinen nacomelinghen verliet hebben van ons ende van onsen nacomelinghen in erf liene te houden.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onzen zegheleo. Ghegheven tote Dordrecht des vriedaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jaer ons Heren Mo CCCo zes ende twintichp.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemq camerlinc.

a
Zuitholl., lezing van de t onzeker B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A.
d
Holl. A.
e
Zeell. A.
f
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
g
na de n een geradeerde d A.
h
etc. i.p.v. allen luden B.
i
Berchamb. B.
j
Enghebrecht B.
k
na de k vijf stokken A; Nannekijns B.
l
M'tijn AB; na de n een geëxpungeerde s B.
m
Dierix B.
n
Will. AB.
o
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
p
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
q
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Alras