Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X061v_311_1 B NH_G_X049r_311_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 61v, nr. 310 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 49r, nr. 303 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Florijs Mol.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 105.

Vgl. nrs. NH 128, 129, 223 en 312.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc, van Zeelandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf dat wi ghegheven hebben ende gheven vry Florijs Mol vier mergheng lands legghende op Schieveneh, die scot vriesi waren ende ons an quamen vri bi rechte ende bi vonnesse onser welgeheborenre hiemradersj van Scieland, alse van onghelde datk van onsen weghen l daer m voren uyt gheleit was bi Jann van Rosenburcho, onse baliu was van Delflandp ende van Scieland, wilc land Florisq voers. cofte jeghens Janr van Rosenburchs omme dertich schellinghe Hollandst ende al betailtu hevet, ende ons Jan voers. rekeninghe of ghedaen heft; ende dit land voernoemdv ghewaren wi desen Florijsw vry jeghens elken man.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onzen zeghelex. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sinte Marcusy dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemz camerlinc.

a
Will. B.
b
Heneg. A.
c
Holl. A.
d
Zeel. A.
e
etc. i.p.v. van Henegouwen ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
viermerghen A; IIII morghen B.
h
i verbeterd uit e, en de letters ve onduidelijk A; Scievene B.
i
scotvri B.
j
door andere hand gecorrigeerd uit heerdaden AB.
k
d gecorrigeerd B.
l
hier en hierna om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
m
hier te B.
n
Janne B.
o
Rosenb. B.
p
Delf land B.
q
Florijs B.
r
Janne B.
s
Rosenb. B.
t
Holl. AB.
u
il onduidelijk, gecorrigeerd uit lt A.
v
de eerste letter onduidelijk A.
w
Flor. B.
x
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
y
M'cus B.
z
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris Mol