Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X062r_314_1 B NH_G_X049v_314_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 62r, nr. 313 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 49v, nr. 306 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Schrevel Jans z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 155.

Hoewel in de tekst van de oorkonde wordt gesteld dat Screvel Jansz. de 14½ en 4½ morgen land in het ambacht van Koudekerk had gegeven aan Dirk van Leeuwen, kan uit het vervolg worden opgemaakt dat hij die goederen van Dirk moet hebben gekregen, blijkbaar in ruil voor de 20 morgen leengoed in het ambacht van Oudshoorn die Schrevel met toestemming van de graaf had verkocht (en wel aan Wouter Willemsz. van Poelgeest; zie het volgende nr. NH 315). Zie bovendien nr. NH 323, waarin Screvel op 17 december 1326 zijn echtgenote Marcelie lijftocht met deze goederen. Vgl. voorts nr. NH 363 (zie voetnoot t).

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden. Want Screvel Jans zone toit onser behoef ghegheven heeft Dieric van Lewen enen vrien eyghedoem van vijftiendalfd morghen lands eyghens, legghende int ambocht van Koudekerce in den Laghen waerdf ende hieten die Baten, binnen desen marken: an tsuytende die Gheer, ane die westzide die Batelaneg, an tnoirdende die Oirt ende ane dieh oistzide dat ambocht van Outshornei, ende enen vrien eyghedoen van vijftalf morghen lands, legghende noirdwaerd daer aen int ambocht voirseyd int overende van den Achte morghen, binnen desen marken: aen tsuitende die Oirt, ane die west zide die Gheer ende an die oist zide dat ambocht van Outshornej, voir die twintich morghen lands legghende int ambocht van Outshornek tuschen Dierix land van Poelgheest ende Gheraerdl Willaemsm soens lande, ende strecket uten Rine toit ane die Zuetten, die Screvel voirs. van ons te liene helt ende wi hem oirlof ghaven te vercopen in eyghen, zoe hebben wi Screvel voers. ende sinen nacomelinghen dese voirseyde vijftiendalf morghen ende vijftalf morghen lands verliet ende verlient van ons ende van onsen nacomelinghen te houden te rechten liene.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Lusieno dach intp jaer ons Heren M CCC ses ende twintichq.

 

r Resignavit ad opus Hermannis de Zweten; infra numero 344.t

[Dienstaantekening:]

Per Enghelbertumu receptorem.

a
Will. AB.
b
Heneg. A.
c
Holl. A; van Henegouwen, van Holland ontbr. B.
d
dalf boven de regel toegevoegd B.
e
Koudeke'c A; Koudek. B.
f
waert B.
g
Bate lane B.
h
ontbr. A.
i
Otzoerne B.
j
Otsoerne B.
k
t bovengeschreven A; Otzoerne B.
l
Gheret B.
m
Will. B.
n
Suette B.
o
Lucien B.
p
in A.
q
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
r
het volgende door andere hand B.
s
H'manni B.
t
deze aantekening ontbr. A; in het register B heeft nr. 354 (niet 344) betrekking op genoemd transport (zie hierna nr. NH 363).
u
Enghelb'tum A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Screvel Jansz.