Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X062r_315_1 B NH_G_X049v_315_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 62r, nr. 314 (primaire registratie).

De tekst aan de linkerkant afgelijnd met een verticale streep, die aan de onderzijde is voorzien van een dwarsstreep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 49v, nr. 307 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Woutter Willems z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 155.

Vgl. nr. NH 314.

Wi Willaema grave b van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond allen ludene dat Screvel Jans zone bi onsen oirlove heeft vercoftf in vrien eyghen Wouter Willaemsg zone van Poelgheest twintich morghen lands die hi van ons h in liene te houden plach, legghende in den ambochtei van Outshornej binnen desen marken: op die oistzide Dierix land van Poelgheest ende op die westzide Gheraerdk Willaemsl soens land, ende streckende uten Rine toit ande die Zuette; van wilken land voirs. wi den eyghendoem gheven Wouter voirscreven met desen brieve, ende gheloven hem dit land te waren als men een vrye eyghen sculdich es te waren.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Lucienm dach int jaer ons Heren M CCC zes ende twintichn.

[Dienstaantekening:]

Per Enghelbertumo receptorem.

a
Will. AB.
b
hier en in de volgende regel om een scheur in het perkament heen geschreven B.
c
Heneg. A.
d
Holl. A; van Henegouwen, van Holland ontbr. B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
door andere hand boven de regel toegevoegd AB.
g
Will. AB.
h
hier twee letters (te?) doorgestreept A.
i
int amb. B.
j
t bovengeschreven A; Otsoerne B.
k
Gher. A; Gheret B.
l
Will. B.
m
Luchien B.
n
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
o
Enghelb'tum A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter Willemsz. van Poelgeest