Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X062v_317_1 B NH_G_X050r_317_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 62v, nr. 316 (primaire registratie).

Onder aan de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 50r, nr. 309 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Airnout vanden Dorpe.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 316, wel de oorkonde die door deze was gestoken, alsmede nrs. NH 318 en 319, en nrs. NH 457, 557, 558 en 586.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. datc wel bi onsen wille es dat Willaemd van Brawode die men hiet van Engheland, die willene onse clercf was, vercoft heeft Arnoude van den Dorpe, onsen knapeg, al dat goed h, groed ende cliene, als die brief ini houd die doir steken j es met desen brieve; ende gheloven Arnoudek onsen knapel voirseyd ende sinen nacomelinghen jof den ghenen die na hem crighet bi sinen wille of ziere erfnamen, om menighenm willighen dienstn die hi ons ghedaen heeft ende noch doen zal, daer in te houden ende te vrien eyghen in alre manieren als die brief houd voernoemdo. Ende bevelen ende ghebieden onsen baliuwen ende rechteren van onsen lande die nu zien jof namaels wesen zullen dat si Arnoudep onsen knape voirseyd, zinen nacomelinghen jof den ghenen diet na hem crighenq r mochtes bi sinen willen of siere nacomelinghen, daer in houden ende sterken in alre manieren als voirscreven es.

t Om dat wi willen dat dit vaste, ghestade ende wel ghehouden blive, so hebben wi in kennessen hier of desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven te Dordrechtu des zonnendaghesv na sinte Baven dach intw jaer ons Heren M CCC ses ende twintichx.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemy camerlinc.

a
Will. AB.
b
van Henegouwen ontbr. B.
c
dattet B.
d
Will. AB.
e
wilen B.
f
clrec B.
g
tussen k en n een brede spatie vanwege een zwakke plek in het perkament B.
h
hier goed herhaald (groed met de r geëxpungeerd) A.
i
ontbr. B.
j
hier was, doorgestreept A.
k
Arnouden B.
l
onsen knape ontbr. B.
m
m bovengeschreven B.
n
deels op een geradeerd woord beginnend met een d A.
o
voernoend A.
p
de laatste letter onduidelijk A.
q
g verbeterd uit een opgaande letter B.
r
hier een woord (moch?) doorgestreept A.
s
mach B.
t
hier Ende B.
u
Dordr. AB.
v
zonnēdaghē A.
w
in A.
x
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
y
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud van den Dorp, knaap