Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X063v_319_1 B NH_G_X050r_319_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 63v, nr. 322 (primaire registratie).

In de marge bij het tekstbegin een hoofdletter A met een kruis, ten teken dat deze oorkonde behoort te volgen op nr. NH 318, welke tekst onderaan f. 62v is ingeschreven, vergezeld van dezelfde A met kruis.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 50r, nr. 310 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 408.

De kopiist van het duplicaat B heeft de aanwijzing voor verplaatsing in register A opgevolgd, zij het dat hij NH 319 vóór 318 heeft gezet.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 318, wel de oorkonde die door deze was gestoken, alsmede nrs. NH 316 en 317, en nrs. NH 457, 557, 558 en 586.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. Want Arnoudc van den Dorpe bi onsen goidd denken ghecoft heeft in vrien eyghen jeghens Willaeme van Brawede die men hiet van Engheland dat stenhuys ende land te Vlaerdinghe ende dat dair toe behoirt, dat Wouters van Loesdunen plach te wesen, zo ombieden wi ju denf rechterg ende denh land scepen van Vlaerdinghe dat ghi Arnoudei voirseyt brenghet in enen vrien eyghendoem daer of alsej den lands rechtek toel behoird, in allen dien manieren alse die brief houd dair dese brief dore ghesteken es.

Ghegheven in die Haghe int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich des woensdaghes na sinte Lucienm dachn.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemo camerlinc.

a
nl. de in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 317 genoemde Arnout van den Dorp B.
b
Will. AB.
c
d verbeterd uit t A.
d
na de d twee geradeerde letters (de?) A; goeden B.
e
Will. AB.
f
ontbr. B.
g
rechteren B.
h
ontbr. B.
i
Arnoud B.
j
alst B.
k
landrechte i.p.v. lands rechte B.
l
bovende regel toegevoegd A.
m
i gecorrigeerd A.
n
volgorde: in die Haghe des woensdaghes na sinte Luchien daghe int jaer XVIo B.
o
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud van den Dorp