Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X063r_320_1 B NH_G_X050v_320_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 63r, nr. 318 (1326 dec. 17 of kort daarna, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 50v, nr. 312 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Kerstine Jans wijff uten Wairdea lijfftocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 50.

b Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken kond etc. dat voir ons quam Jan uten Waerdee ende makede joncfrouwe Kerstinenf, zinen wive, tharen lijftochten twintich morghen lands ende thuys ten Waerdeg daer hi nu in woent, wilke twintich marghen lands die zien legghendeh alre naiste deri woninghe ten Waerdej, in diere manieren dat ware dat sake dat Jan uten Wardek storve ende joncfrouwe Kerstinel enenm man name, so soude althans dat huys ten Waerden toe comen Jans kinderen uten Waerdeo jof zinen erfnamenp ende des huys ghebruken, ende die twintich marghen lands die souden bliven joncfrouwe Kerstinenq alse voirs. es te haren live, ende niet meer.

Ende om dat wi willen dat zi deser voirseyder lijftochte ghebruke te haren live, so hebben wise horer verlyet na rechte ende costume van onsen lande; ende hebben hore in kennessen ende in vastenessen desen brief ghegheven bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe op sinte s Marien Magdalenen dach int jaer ons Heren Mo CCCo XIIIot.

a
Waird' B.
b
hier Wi B.
c
Will. AB.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
W'de AB.
f
K'stinen AB; gecorrigeerd, vermoedelijk uit Kat'inen B.
g
W'de B.
h
wilc land legghende is i.p.v. wilke twintich marghen lands die zien legghende B.
i
naester i.p.v. naiste der B.
j
W'de AB.
k
W'de B.
l
door andere hand verbeterd uit Kath'ine A; verbeterd uit Kat'ine B.
m
en B.
n
W'de B.
o
W'de B.
p
erf namen A.
q
K'stinen AB; gecorrigeerd, vermoedelijk uit Kat'inen B.
r
lezing or onduidelijk A; hoer B.
s
hier de aanzet van een letter B.
t
XIII i.p.v. ons Heren ... XIIIo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan uten Waarde en zijn echtgenote jonkvrouw Kerstine