Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X064r_324_1 B NH_G_X051r_324_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 64r, nr. 323 (primaire registratie).
Opschrift:

Dirck van Alcmade.

Links boven in de marge: Recht leen. – Onder de tekst in de marge, door andere hand het grote afkortingsteken voor con-, wrs. staande voor Concordatus. – In het midden van de de bovenmarge door een middeleeuwse hand het folionummer 61; vanaf hier loopt die oude foliëring door tot aan het einde van het register, steeds een eenheid 3 lager dan de in deze editie aangehouden moderne foliëring.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 51r, nr. 316 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Kerstine Dircx dochter van Alkemadea.

In de marge een kruisje. – Onder de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 156.

Op 24 augustus 1326 had de graaf een oorkonde uitgevaardigd met vrijwel dezelfde inhoud (alleen de regeling betreffende de vererving van het leen was daar beknopter), welke was gecancelleerd; zie nr. NH 309.

Wi Willameb grave etc. maken cond allen ludenc dat wi Dieric van Alkemade, onsen knape, te gracien ghedaen ende vercoeft hebben tote Kerstinend behouf, zire dochter die hie hadde bi joncfrouwe Hasekijn zijnen wive, Hughen dochter van Marlande, onse tiende van Oudenoetorpf legghende tusken Pieter Bonensloiteg ende Willaemsh hoeve van Duvenvordei ende lancj van der lantscheydinghe van den hove van Delf te venewardk op ses voirlancl, om hondert lb. Hollandsm dar hi ons ghenoch of ghedaen heft bi Enghebrechtn onsen rentemeister van Northollando, wilken tiende vors. Kerstinep Dirixq dochter vors. van ons houden sal ten liene in maniren: storve zij sonder wittachtichen sone, so soud comen op haire wittachtighe dochter ende die soud houden ten rechten liene; ende sturve zij sonder kind, so soude die tiende comen op Dieric horen vader vorseid, wart dat hie langher levede dan zie, ende die soudse van ons houden tenr rechten liene.

In orkonde desen brieve beseghelt met onsen segheles. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Kersdach int jar ons t Heren Mo CCCmo zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Alkemad. B.
b
Will. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
K'stinen B.
e
Maerland B.
f
d verbeterd uit t B.
g
of mogelijk Bovensloite A; Bovenslote B.
h
Will's B.
i
Duvenvoirde B.
j
of lant A; land B.
k
v gecorrigeerd B.
l
voirland B.
m
Holl. AB.
n
Engheb. B.
o
Northoll. A; Noirtholl. B.
p
K'stine B.
q
Dierix B.
r
te B.
s
etc. i.p.v. desen brieve ... seghele B.
t
hier om een genaaide schuer in het perkament heen geschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Alkemade en zijn dochter Kerstine