Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X064r_327_1 B NH_G_X051v_327_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 64r, nr. 326 (primaire registratie).
Opschrift:

Door latere hand: Dieric van Poelgeest.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 51v, nr. 319 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Poelgeest.

Vóór de initiaal een horizontale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 374, ad 1326 januari 1.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken kond etc. dat Dirricc van Poilgheestd, onse trouwe man, ons op ghegheven heft toit onsen vryen eyghen zijn huys te Poilgheeste met enen helmf weer lands daer thuys in staet, ende hout tusken sestien ende achtien morghen lands, wilc huys ende land wi hem ende zinen nacomelinghen verlyet hebben ende verlyeng van ons ende van onsen nacomelinghen te houden te liene in manieren alse hier na ghescreven staet, dat es te verstaen dat dit voirseyde huys ende land ane ons ende ane onse nacomelinghen niet comen en zal moghenh alse langhe alser yement levet diei van des voirseyds Dierix live van Poilgheestj ghecomen es jof comen zal in wittachtigher boirte; ende waer dat sake datk niement of te live en bleve die van desen voirgenoemden Diericl ghecomen waer alsem voirs. es, soe soude dit voirscrevenn goed comen op den outsten ende op den naisten die van Gherardso live van Poilgheestp q, des voirseyds Dierix r oude vader, ghecomen waer in witteliker boirte. Ende waert dat van des Gherardss live niement te live en bleve alset voirs. es, soe soude dit selve goed comen op den outsten ende op den naisten die van den gheslachte van Poilegheestu witteliken ghecomen warev, ende dan voirt binnenw eirsten lede niet te versterven, est op zone jof op dochter; wantet ons van eyghen op ghegheven es ende immer te comen op die zonen voir die dochteren. In allen pointen sonder archlist.

In oirkonde etc. Ghegheven in denx Haghey up den Jaers dach int jaer ons Heren Mo CCCoz XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannema' de Pollanenb'.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Dieric B.
d
Poelgheist B.
e
Poelgheist B.
f
lezing lm onzeker A; heel B.
g
ende verlyen ontbr. B.
h
ontbr. B.
i
i onduidelijk vanwege een correctie A.
j
Poelgheest B.
k
datter B.
l
Dier. A.
m
alst B.
n
voirseyde B.
o
Gherets B.
p
Poilgheist B.
q
hier witteliken ghecomen ware, doorgestreept A
r
hier drie letters doorgestreept A.
s
Gherets B.
t
alst B.
u
Poilgheist B.
v
volgorde: ghecomen ware wittiliken B.
w
binden B.
x
die B.
y
Hagh. B.
z
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
a'
Io AB.
b'
Poll. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Poelgeest