Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X064v_330_1 B NH_G_X052r_330_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 64v, nr. 329 (primaire registratie).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 52r, nr. 322 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Woutter die bardemakera van Catwijc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 374, ad 1326 januari 1.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave etc. maken cond allen ludenc. Want maister Wouter die bardemaker van Catwijc van buten onsen lande gheboren es, alsoe waer dat hi storve zijn goit met rechte an ons quamed, ende ome dat Margrietef, sijn wijf, hoir goit ons op ghedreghen heeft na hairre doit op ons te comen, zoe ombieden wi allen onsen bailiuwen ende rechteren van onsen lande dat si niet en ghedoghen dat yemand voirwaerds meer enighen scade jof hinder doe in onsen goide vorscreven.

In orkonde desen brieve besegheld met onsen zegheleg. Ghegheven in die Hagheh op den Jaersdachi int jaerj ons Herenk Mo CCCo l zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et castellanum de Leyden.

a
B'demaker B.
b
Will. AB.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
volgorde: an ons quame med rechte B.
e
ende om verbeterd uit an ons B.
f
Marg'ete A; M'griete B.
g
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
h
Hagh. A.
i
volgorde: upten Jaers dach in die Haghe B.
j
jaers A.
k
ons Heren ontbr. B.
l
hier ende B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Wouter de barbier van Katwijk en zijn echtgenote Margareta