Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X065r_334_1 NH_K_X065v_334_2 B NH_G_X052v_334_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 65r-65v, nr. 333 (primaire registratie).
Opschrift:

Roerende de kerck van Tykenduyne.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 52v, nr. 326 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).

Onder de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 412, ad 'Den 5. January 1326. en 1327.'

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. NH 332, de in de tekst genoemde grafelijke schenkingsoorkonde.

Wi Niclaysa, bi der ghenaden Gods abt van onser Vrouwen cloister inb Middelburchc, van der ordene van Premonstreitd, maken cond allen luden. Want onse lieve here hair Willame grave f etc. omme Goids willen ende bi onse versoeke ons ende onsen cloesterg voirs. van Middelburchh te gracie ghedaen heeft ende ghegheven eweliken te bliven zine capelle toiti Eykendunen om ene prochikerke daer of te maken, in diere manieren dat wise na heren Florens doet of vrier resignatie, diese nu besinghet, zullen doen verdienen ende berechten met enen onsen kanoniken, alsoe als ons heren des graven opene brieve daer op spreken die hi ons ghegheven heeft, zo verlien wij ende verbinden voir ons ende voir onsen cloester voirs. dat zoe wie die capelle van Eykendunen voirseyd jof die prochikerke aldaer, alst k ene prochie ghemaect es, van onsen kanoniken verdienen ende verwaren zal, ghien recht eyschen noch hebben en zal van der provende in die Haghe te halen jof te hove teten alse onse here die grave jof onse vrouwe die gravinne daer wesen zullen; ende dair of scelden wi voir ons ende voir onsen cloester voirseyd ende voir den ghenen diese besinghen zal onsen here den grave quite met desen brieve bezegheltl met onsen zeghele.

Ghegheven Tordrechtm op den Dertien avond int jaer ons Heren M CCC ses ende twintich.

 

n Hec littera est sub Enghelbertoo.

a
Nic op rasuur A; Nyclays B.
b
van B.
c
Middelb. B.
d
Premonstreyt B.
e
Will. B.
f
hier van Heynn. B.
g
ons cloesters B.
h
Middelb. AB.
i
te B.
j
boven de regel toegevoegd B.
k
hier voirs., geëxpungeerd B.
l
b verbeterd uit z A.
m
Tordr. AB.
n
het volgende door andere hand A.
o
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Nicolaas abt van Middelburg
Destinataris: graaf Willem III