Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X066r_337_1 B NH_G_X053v_337_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 66r, nr. 336 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 53v, nr. 329 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Den abt van Middelburcha.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 159.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghed vercoft hebben onsen goeden vrienden den abt ende den ghemenene convente van onser Vrouwen cloester in Middelburchf in vrien eyghen viertien morghen lands die ons anequamen van Janne den blidemaker, diese van ons te liene heeltg, legghende an Loesdunerh lane binnen desen marken: Gherardi veren Barten soens erfnamen ane die westzide ende Bartelmeesj Banyoen ende sijn gheselscep an die oistzide, elken morghen omme tien pond Hollandsk, dair hi ons bi Janne van Leyden onsen capellaen ghenoech of ghedaen hevetl; ende dit land ghelovenm wi voir onsn ende onse nacomelinghe den abt ende sinen convente ende horen nacomelinghe te waren jeghens elken menscheo.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchp op onser Vrouwendach in marte int jaer ons Heren M CCC ende zes endetwintichq.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Iohannemr de Ziles et per Enghelbertumt.

a
Middelb. B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
vóór de n een geradeerde staart A.
e
menen B.
f
Middelb. A; Midd. B.
g
helt B.
h
Loesduunre B.
i
Gher. AB.
j
B'tholomeus B.
k
Holl's A; Holl. B.
l
lezing onduidelijk, verbeterd uit hebben A; hevet B.
m
gheleven A.
n
de s verdwenen in een inktvlek A.
o
de eerste e gecorrigeerd A; man B.
p
Middelb. A; Midd. B.
q
XXVIo i.p.v. ons Heren ... endetwintich B.
r
Io. AB.
s
Zijl B.
t
Enghelb'tum A; Engh. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt en convent van de OLV-abdij te Middelburg