Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X066r_338_1 B NH_G_X053v_338_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 66r, nr. 337 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 53v, nr. 330 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Kerstine van Oestgheest.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 161.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen ludend dat bi onsen orlove es dat joncfrouwe Kerstinee van Oestgheest, Jansf weduweg uten Waerdeh, vercoft hevet in vrien eyghen Wouter van Gheyliken ende Jannei den Brunen zeven morghen lands leghendej op die Merske int ambocht van Oistgheest, dat si van ons te liene helt; ende dit land voirs. gheloven wi te waren Janne ende Wouter voirscreven als men een vri eyghen sculdich es te waren.

In orkonde etc. Ghegheven te Sinte Gherden berghek des vridaghes na Belokene Paysken int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIo.

 

l Hanc litteram habet Enghelbartus receptor Noirthollandiem, et habebit terciam partem pecunie de terra predicta ad opus domini comitis.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannemn de Pollaneno et perp Enghelbertumq.

a
Will. B.
b
Heynn. A.
c
Holl. A; van Heynnegouwen van Holland ontbr. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
K'stine B.
f
Jan A.
g
wedewi B.
h
W'de B.
i
Jan B.
j
legghende B.
k
Sinte Gheerden b'gh. B.
l
in de marge AB.
m
Noirtholl. A.
n
Io AB.
o
Poll. B.
p
ontbr. B.
q
Enghelb'tum A; Engh'lber. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter van Geilwijk en Jan de Bruine