Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X066v_342_1 B NH_G_X054r_342_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 66v, nr. 341 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 54r, nr. 334 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan Alijden z. van Leyden.

Vgl. nrs. NH 76 en 343.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Dieric van der Dobbe, onse poirter van Leyden, bi onsen oirlove vercoft heeft teenen vrien eyghen Janne Aliden sone van den Nuwen veneb drie acker lands ligghende op den Nuwen venec, ende drie acker lands van Wouters ambocht van Egmonde op in den vene ter landsceydinghen toe, ende anderhalf ackerd lands van der hoffstede up ghaende in den vene ter land sceydinghe toe, die Dieric voirs. al van ons te lene helt; wilc land voirscreven wi gheloven Jane Aliden sone voirs. te waren alsmen een vri eyghen sculdich es te waerne.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghef des vridaghes op sinte Jacobs avond int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintichg.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebrechth.

a
Will. AB.
b
Nuwen veen B.
c
Nuwen veen B.
d
agker B.
e
Janne B.
f
Hagh. A.
g
XXVIIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
h
Enghebr. A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Aleidsz. van den Nieuwveen