Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X067r_344_1 B NH_G_X054r_344_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 67r, nr. 343 (primaire registratie).

In de bovenmarge, door andere hand: Precedit van Dieric van der Dobbe. Habet Gherarda Hoechstraten II quaternos. Northollandb.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 54r, nr. 336 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Katherijn Jans wijff van Steenvoirde lijfftocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 163.

Wi Willaemc grave van Heynnegouwend, van Hollande, van Zeelandf ende here van Vrieslandg maken cond allen ludenh dat Gherardi van Steenvoirde met onser hant ghemaect hevet Katerinenj, sinen wive, toitk hore lijftocht denl groeten tyende van Scipliedem alse groet als hinen dair heeft, ende enen camp lands gheleghen in die woninghe van Steenvoirde in den noirt westhoec tusken den opganc in dat Smale weer ende den Ouden ladijco ende die Hoeve; in wilker lijftocht voirscreven wi gheloven Katelinen voirseyt te houden als wi sculdich sien te doene na sede ende custume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des vridaghes op sinte Jacobs avond int jaer ons Herenp M CCC zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannemq de Pollanenr.

a
Gher. A.
b
Northoll. A.
c
Will. AB.
d
Heynn. A.
e
Holl. A.
f
Zeel. A.
g
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
h
etc. i.p.v. allen luden B.
i
Gher. A; Gheret B.
j
Kat'inen AB.
k
te B.
l
vrijwel weggesleten A.
m
Sciplide B.
n
verbeterd uit sine B.
o
aldus AB; een corruptie van kadijc?
p
ons Heren ontbr. B.
q
Io. AB.
r
de afkortingsstreep boven de eind-e weggesleten A; Poll. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard van Steenvoorde en zijn echtgenote Catharina