Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X067r_345_1 B NH_G_X054v_345_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 67r, nr. 344 (primaire registratie).

In de marge, door een andere hand: Nota. – Erboven, door een latere hand: Recht leen.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 54v, nr. 337 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Willem van Duvenvoirdea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 164.

Vgl. het volgende nr. NH 346.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc maken cond allen ludend dat voir ons quam Arnoude die Muys, Dierix sone van den Wale, ende voirf onse manne als Jan van Polaneng, Mathijs Renghersh sone, Arnoudi van den Dorpej ende Enghebrecht van Voerscotek, ende scout quite al recht dat hi hadde an die tiende die gheleghen es in die Liere ende wilen was hair Vranken van Hoyledel; wilken tiende wi voirt verlient hebben Willaemm van Duvenvoirde onsen camerlinc ende sinen nacomelinghen n van ons ende van onsen nacomelinghen te houdene in rechten liene.

o Omme dat wi ende onse manne voirs.p hier over gheweestq hebben, zo hebben wi desen brief ghemeenlike bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven totr Dordrechts int jaer ons Heren M CCCo zeven ende twintich des zondaghes na sente Jacobs dach.

[Dienstaantekening:]

Per abbatem de Middelburcht.

a
Duvenvoird. B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Ayrnoud B.
f
ontbr. B.
g
Poll. B.
h
Reyghers B.
i
Arnt B.
j
Dorp B.
k
Voirsc't B.
l
boven de l de aanzet van een afkortingsteken A.
m
Will. AB.
n
hier wan, doorgestreept A.
o
hier omme, doorgestreept A; hier Ende B.
p
ontbr. B.
q
weest B.
r
te B.
s
Dordr. AB.
t
Midd. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Duvenvoorde, kamerling