Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X067r_346_1 B NH_G_X054v_346_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 67r, nr. 345 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 54v, nr. 338 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 163.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 345.

Ic Willaemb van Duvenvoirde, camerlinc mijns heren sgraven van Heynnegouwenc ende van Hollandd, make cond allen luden dat ic ghegheven hebbe ende gheve met desen brieve Arnoude den Muysf, mijns oems sone Dierix van den Wale, dair God die zieleg of hebben moete, viertien morghen lands luttel mijn of meer die ic cofte jeghens minen lieven here den grave ende hem an comen waren van Jan Coppijnsh sone, ligghende in Mazeland; vort so hebbe ic hem ghegheven zeven morghen landsi ligghende bi Sciedamme in Dierix ambocht van Matenesse, die Diericj Bokels sone was, die an minen here quamen van Hughek Niclaysl soens wijf, die si van minen here helt totm hore lijftoch van haren eersten man; van mi ende van minenn nacomelinghen te houdene in rechten liene. Ende ware dat sake dat ic storve sonder wittachtich gheboirte, zo wille ic dat hi dito voirseyde goed houdep van Janq van Polanenr, minen broeder, in alre manieren als hijt van mi hout. Ende overmids dese ghichtes so hevet Arnoudt voirs.u quite ghescouden al recht dat hi hadde an den tiende die hair Vranken van Hoylede wilen eerv was, tot minenw behoef.

In orkonde etc. Ende omme die merer zekerhede zo hebbe ic ghebeden minen lieven here den grave dat hi dit op mi bezeghelen wille. Ende wi Willaemx grave etc. om bede y Willaemsz van Duvenvoirde ons camerlincs hebben desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven totea' Dordrechtb' int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich des zonnendaghes na sinte Jacobs dach.

a
nl. de in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 345 genoemde Willem van Duivenvoorde B.
b
Will. AB.
c
Heynn. AB.
d
Holl. AB.
e
Ayrnoud B.
f
onder de stokken van de M en boven die van de u puntjes gezet, blijkbaar bij wijze van telling A; hetzelfde onder de m van het volgende woord mijns en van het woord mijn in de volgende regel.
g
de eerste e bovengeschreven A.
h
Coppijn B.
i
land A.
j
Dierix B.
k
Hughen B.
l
Nyclays B.
m
te B.
n
ontbr. B.
o
it verbeterd uit a B.
p
volgorde: goed houde voirs. B.
q
Janne B.
r
Pollanen B.
s
ghifte B.
t
Aernout B.
u
s onduidelijk A; voirsc. B.
v
eer ontbr. B.
w
mier B.
x
Will. AB.
y
hier willen B.
z
Will's AB.
a'
te B.
b'
Dordr. AB.
Oorkonder: Willem van Duvenvoorde, kamerling van de graaf
Destinataris: Arnoud de Muis, zoon van Dirk van den Wale