Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X068r_355_1 B NH_G_X055v_355_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 68r, nr. 354 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 55v, nr. 347 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Vgl. het voorafgaande nr. NH 354 (de in de tekst genoemde oorkonde waar de onderhavige doorgestoken is) en de volgende nrs. NH 356 en 357.

Wi Willaemb grave etc. maken cond allen ludenc dat Alijd van Barendrechtd die helfte van den corentiende ende van den smaltiende e legghende in Riede, die Ghisebrechtf heren Jans sone hoir broeder, dair God die ziele of hebben moet, van ons te houden plach ende Alijd voirs. nu van ons hout ende onse man es, Engebrechtg van Voirscotenh haren man met onser hand ghemact heeft totei siere lijftocht, alsoj als sik begheret an ons l met hare opene brieve dair dese brief doirghesteken es; in wilker lijftocht wi hem gheloven te houden na sede ende custume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven te Mabuighem des vridaghes na sente Jans dach n uytghaende oiste int jaer ons Heren M° CCC° zeven ende twinticho.

[Dienstaantekening:]

Per comitem et Iohannemp de Pollanenq.

a
nl. de in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 354 genoemde Aleid van Barendrecht.
b
Will. AB.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Barendr. AB.
e
hier legghende, doorgestreept A.
f
Ghisebr. AB.
g
Enghebr. AB.
h
Voirscot' B.
i
te B.
j
als so B.
k
sij, verbeterd uit hi B.
l
hier beghe, doorgestreept en geëxpungeerd B.
m
Mabinghe B.
n
hier te B.
o
ti op een uitgekrabde bovenschacht A.
p
Io AB.
q
Poll. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Aleid van Barendrecht en haar echtgenoot Engebrecht van Voorschoten