Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X069r_364_1 B NH_G_X056v_364_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 69r, nr. 363 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 56v, nr. 355 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Phillips Kerstans z.

In de marge een kruisje.

In de tekst ontbreekt de blijkbaar wel aangekondigde perceelsnaam.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi verliet hebben Phillipsc Kerstansd sone van der Merskee alsulc goid als zijn vader vanf ons plach te houden, dat gheheten es jeghens derdalf morghen gheestsg lands ende gheleghen es te Sassenemh tvisken des papen woninghe ende Kerstansi woninghe voirs. dair hi plach te wonen.

Ende omme dat hi dit goid van ons ontfanghen heeft, zoe hebben wi desen brief bezegheld med onsen zeghelej. Ghegheven te Hairlemk des l sonnedaghes nae ons Heren Hemelvaird int jair ons Heren M° CCC° XXVIII°.

a
Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Philips B.
d
K'stans B.
e
Mersche B.
f
v verbeterd uit een staartletter A.
g
gheest B.
h
Sassenaem B.
i
K'stans B.
j
etc. i.p.v. med onsen zeghele B.
k
l uit k? A; Hairlē, verbeterd uit Hairk' (?) B.
l
hier om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Filips Kerstantsz. van der Mersch