Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X069r_366_1 NH_K_X069v_366_2 B NH_G_X057r_366_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 69r-69v, nr. 365 (1328 mei 18 of kort daarna, naar een onbekend voorbeeld).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 57r, nr. 357 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Beatrijs Dircx dochter vander Dorthogea etc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 18.

Vgl. nrs. NH 367, 368 en 370.

Allen den ghenen die desen brief sellen sien of horen lesen, wi Jhanb bi der ghenade Goids abt van Sentec Pouwels tUtrecht maken cond ende kenlic met desen brieve dat wi joncfrouwen Beatricend, herene Diederixf dochter g van der Dorthoghe, hebben verleenth alsulken tiende van Zevenhuzen in alsulken rechte alse huri vader ende hair oudevader van onsen voirvaren helden te leene, sonder alrehande archeyt, ongheveert eliken mans sijns rechtsj. Hier over waren besceden luden die prior van Sentek Pouwels, hair Henricl onse cappellaen, moniken van onsen goids huus, hair Diedericm pape van Roterdammen, Adam van Lochorsto, ridder, onse man, ende Willaemp van Oestgheestq, knape.

r Omme dat dit vaste ende stades sit, hebbe wi desen brief bezegheld med onsen seghel in oirkonde al der voirghenoemder dinc. Ghegheven int jair ons Herenu M° CCC° ende zesse des donresdaghes nae sente Jacobs dach apostolev.

a
Dorthog. B.
b
Jan B.
c
Sinte B.
d
Beat'cen B.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
Dierix B.
g
hier van der dochter, doorgehaald B.
h
r klein bovengeschreven A.
i
Zhoir B.
j
s bovengeschreven B.
k
Sinte B.
l
Heynr. B.
m
Dieric B.
n
Rotterdamme B.
o
c (?) door andere hand bovengeschreven B.
p
Will. B.
q
de tweede letter onduidelijk A; Oistgheest B.
r
hier Ende B.
s
ghestade B.
t
blive B.
u
ons Heren ontbr. B.
v
volgorde: Ghegheven des donresdaghes na sinte Jacobs dach apostel int jaer Mo CCCo ende zes B.
Oorkonder: Jan abt van Sint Paulus te Utrecht
Destinataris: jonkvrouw Beatrijs, dochter van heer Dirk van der Doortoge