Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X069v_368_1 NH_K_X070r_368_2 B NH_G_X057r_368_1 NH_G_X057v_368_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 69v-70r, nr. 367 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 57r-57v, nr. 359 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Beatrijs Jan Keysers wijff.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 458.

Vgl. nrs. NH 366, 367 en 370.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. Want Beatrichenb Jans Keysers c wijf was, dair God die siele af hebben moete, ons quite ghesconden heeft van allen eische die si ons eisken mochte ende si ons vrilike d op ghedraghen heeft dat huys te Sciedamee dat Keiserrikef heet ende die overtocht, soe hebben wi hore dat voirseyde huus ende overtocht weder verliet ende verlien te hare lijftucht; voird soe verlien wi hore te hare lijftucht viertich morghen lands van onse twie ende tachtich morghen lands die wi legghende hebben in Riederwairdg in dat Roedencheh veldi noirdward van der groter scure, ende die grote scure ende alle die woninghe die binnen der graften staen, ende onse steenhuus te Sciedamme dat Weeldenburch heet metter scure after over der graft, ende ghewisselt waren jeghens Jan den Keyser voirs. omme dat gasthuus te Sciedamme, dairj si hoir lijftucht ane hebbenk, ende dat wijndaes te Sciedamme. Ende dese voirseyde husinghe, land, overtocht ende wijndaes hebben wi hore verliet totel hore lijftucht ende ghelovense dairm in te houdene alse wi sculdich sien te doene na sede ende woente van onsen lande, in manieren dat si ons van den huse te Weeldenbuchn alsoe langhe als si levet alsulken dienst doen sal alse men ons sculdich was te doene van den huze dat nu tgasthuus es, ende dat si ons van den windase alle dinghen diemen met windase pleghet over te doene ende op te done ende ons ende der gravinnen ende onser herberghen toe behoeren over sal doen werken, sonder onsen cost jof onser nacomelinghen graven van Hollando.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelep. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes voir Pinxter int jair ons Heren Mo CCCo acht ende twintichq.

 

Desen brief heeft Enghebrechtr; ende dair of sal hi leveren LXXV lb. Hollandss.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaemt camerlinc.

a
Will. B.
b
Beat'che B.
c
hier weduwe, de laatste w verbeterd uit d, het woord doorgestreept A.
d
hier ende A.
e
Sciedamme B.
f
Keyserrike B.
g
Ridderwaert B.
h
Roedensche, verbeterd uit Roedonche B.
i
velt B.
j
d uit s B.
k
lezing onduidelijk vanwege correcties A; hevet B.
l
te B.
m
d uit h (of andersom? A; dair B.
n
de tweede e bovengeschreven B.
o
Holl. AB.
p
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
q
XXVIIIo (verbeterd uit XXVIIIIo) i.p.v. ons Heren ... twintich B.
r
Engheb. B.
s
Holl. AB.
t
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Beatrijs, weduwe van Jan de Keizer