Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X070r_369_1 B NH_G_X057v_369_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 70r, nr. 368 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 57v, nr. 360 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Pieter Smacht.

Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben Pieter Smachtec alsulke erfnessed als Clays Smachtee bestarf van Jan Smachtef sinen vader, die wi ane hebben ghenomeng ommeh dat dese voirseide Clays Smacht buten onsen marken wonet; ende ghewareni Pieter Smacht des coeps van der voirseyder erfnesse soe wairse gheleghen es, ist in Arlenderj veen jof in Outshoernk, alsmen enen man vry goid scoudich es te waren.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes voir Pinxter int jair ons Heren M° CCC° acht ende twintichl.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Enghelbertumm receptorem.

a
Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Smacht B.
d
erve B.
e
Smacht B.
f
Smacht B.
g
hebben ghenomen verbeterd uit venghen A; verbeterd uit benghenomen B.
h
boven de regel toegevoegd B.
i
waren B.
j
de eerste r bovengeschrevenB.
k
Otsoern B.
l
XXVIIIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
m
Enghelb'tum A; Engh. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Smacht