Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X071r_374_1 B NH_G_X058r_374_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 71r, nr. 373 (primaire registratie).

a Precedit van meyster Jan Arnouds Smeets f. Dominus Gherardusb Hoechstrate habet. Northollandc.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 58r, nr. 365 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Kerstine Bertelmeusd Claes z. wijff lijfftocht.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 172.

Wi Willaeme grave van Heynnegouwenf etc. maken cond allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen leseng dat voir ons quam Barthelmeush Claesi Doenevoets sone ende makede ter lijftochtj med onser hand Kerstinenk, sinen wive, die minre helft van der tienden ende hofsteden die gheleghen sijn in Monsterl ambochtm die hi van ons hout te leene, alzoe nae als hi hore maken mach; ende wi gheloven hore dat wise dair in houden sullen alzoe als zede ende woenten es.

Bezegheld med onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes voir o sinte Katerinenp dach int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintichq.

a
het volgende opschrift in de bovenmarge, door andere hand A.
b
Gher. A.
c
Northoll. A.
d
B'telmeus B.
e
Will. B.
f
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
g
etc. i.p.v. allen ... lesen B.
h
Bertholomeus B.
i
Clays B.
j
li uit h A.
k
K'stinen B.
l
Monst' AB.
m
amb. B.
n
ghewointe B.
o
hier een doorgestreepte letter A.
p
Kat'inen B.
q
XXVIIIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Bartholomeus Nicolaas Doenevoetsz. en zijn echtgenote Kerstine