Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X071r_375_1 B NH_G_X058r_375_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 71r, nr. 374 (primaire registratie).
Opschrift:

De Harnesse bij Delft.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 58r, nr. 366 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Heren Jacob van Benten.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 172.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb maken cond allen ludenc dat voir ons quam Jan van den Ryned van Coudekerce ende droech ons op ende scoud quitef alsulc goed als hi van ons te leene helt dat gheheten es die Harnesse bi Delf toit heren Jacobs behoef van Benthemg, proesth van Vrieslandi, wilc voirseyde goed wi verlienenj heren Jacob voirnoemtk in zulkerl manieren: wair dat sijns ghebrake sonder wittachtighe boirte, dattet comen salm op heren Symon van Benthemn, sinen broeder, diet voirt van ons te liene houden zal; ende waer dat heren Jacobs voirscreven ghebrake ende hair Symon voirsproken doet waer, dit voirseyde goed te comen op siere ouste zuster die van wittachtigher boirte ghecomeno ware en die nu leftp, ende die salt voert van ons te leene houden.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghelq. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes voir sinte Katerinenr dach in jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Willelmums de Duvenvoirde, Enghelbertumt receptorem et alios.

a
Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr..
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Rine B.
e
Koudek'ke B.
f
volgorde: scout quite ende droech ons up B.
g
Bentē B.
h
of mogelijk proeft A.
i
Vriezel. B.
j
en tussengeschreven A.
k
voirs. B.
l
alsulken B.
m
quame i.p.v. comen sal B.
n
Bentē B.
o
comen B.
p
leeft B.
q
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
r
Kat'inen B.
s
Will. AB.
t
Enghelb'tum AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jacob van Benthem, proost van West-Friesland