Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X071v_380_1 B NH_G_X058v_380_1 NH_G_X059r_380_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 71v, nr. 379 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 58v-59r, nr. 371 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Boudijn Dircx z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 172.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat Arntd van den Dorpee, onse baeliu van Delfland ende van Scielandf, hevet vercoft Boudwijn Dierics sone vier morghen lands die Hughe Boudijn van ons helt, ende dat overmids g diefte ane ons ghecomen es als van dienh Hughei Boudwijn, want hi dair omme voervluchtich es; dar omme soe hebben wi ghegheven ene vrye ghifte j med desen brieve gheghevenk Boudwijn Dierics sonel, want onse m baeliun Arnto van den Dorpep ons goede rekeninghe dair of ghedaen hevet. Ende dit voirscreven erve es gheleghen in Haedscamp, dair is gheleghen op die nortzide langhes Arntq van Demenvoirde, ende op die zuutzide is gheleghen Jan veren Hazekijns sone, ende op dat oest ende is gheleghenr Jan Feyen soen, ende tens west ende is gheleghen hair Willaemst Boudwijns wijf.

u Omme dat wiv willen dat dit stade ende vastw ghehoudenx woirdey van ons ende van onsen nacomelinghen, zoe hebben wi desen brief bezegheld med onsen zeghelez. Ghegheven in den jare ons Herena' dusent drie hondert ende acht ende twintich des woensdaghes nae sinte Martijnsb' daghe in den winterc'.

[Dienstaantekening:]

Per Arnoldumd' de Dorpe'.

a
Will. B.
b
Heynn. A.
c
Holl. A; van Heynnegouwen van Holland ontbr. B.
d
Arnd B.
e
Dorp B.
f
Sciel. B.
g
hier drie of vier letters geradeerd A; idem doorgestreept B.
h
den B.
i
Hughen B.
j
hier med desen, doorgestreept A.
k
wel ten onrechte herhaald A; ontbr. B.
l
Dier'x B.
m
hier en hierna om vouwen in het perkament heen geschreven B.
n
grotendeels vervaagd B.
o
Arnd B.
p
Dorp B.
q
Arnd B.
r
is gheleghen ontbr. B.
s
up dat B.
t
Wills. AB.
u
hier Ende B.
v
ontbr. A.
w
volgorde: vaste ende ghestade, gevolgd door het doorgestreepte ende ghestade B.
x
houden B.
y
w uit een bovenschacht B.
z
etc. i.p.v. med onsen zeghele B.
a'
ons Heren ontbr. B.
b'
M'tijns AB.
c'
volgorde: Ghegheven des woinsdaghes na sinte Martijns daghe in den winter int jaer Mo CCCo XXVIIIo B.
d'
Ar. A.
e'
Dorpe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn Dirksz.