Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X072r_383_1 B NH_G_X059r_383_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 72r, nr. 382 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 59r, nr. 374 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Vrouwelijn Florens Troveys zoons wijff lijfftocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 173.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 382.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Florens Troveissenb sone med onser hand ghemaect hevet Vrouwelinc, sinen wive, toitd hore lijftocht die minder helft van den twien weren lands ende die hofsteden dien hi van ons te leene held, legghende int ambocht van Maselande; wilke lijftuchte voirs. wi ghelovenf Vrouweline voirscreven dair in te houdene na sede ende naeg woente van onsen lande.

In orkonde desen brieve bezegheld met onsen zegheleh. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voir sinte Katerineni dach int jaer ons Heren Mo CCCoj XXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Arnoldumk de Dorpl.

a
Will. AB.
b
Troveys B.
c
Vrouwelijn B.
d
te B.
e
Mazel. B.
f
de eerste e onduidelijk A.
g
ontbr. B.
h
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
i
Kat'inen B.
j
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
k
Ar A; Arnold' B.
l
Dorpe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris Troveisz. en zijn echtgenote Vrouwelijn