Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X072v_387_1 B NH_G_X059v_387_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 72v, nr. 386 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 59v, nr. 378 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Heyl Robbertsa.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 477, ad 'In het Jaar 1328'.

De datering in dezen oorkonde is waarschijnlijk onvolledig overgeleverd. De uitvaardiging ervan is, gezien de chronologische volgorde van de teksten in dit deel van het register, waarschijnlijk te plaatsen in dezelfde periode als de aldaar voorafgaande en volgende oorkonden, geschreven door dezelfde hand en met dezelfde inkt en respectievelijk gedateerd op 12 en 13 december 1328.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen ludend dat wi Heylee Robbertsf hebben ghegheven over al in onsen lande, sonder in dieg poirte van Delf, alse van dien saken dair se onse scoute van Delf ende die scepen van Delf hoir verboden hadden die poirte vijf ende twintich jaer ende onse baeliu Arnt van den Dorpe hoir verboden hadde onse land, welke Heyle voirscreven jeghens ons verdinghet hevet omme viertich pond Hollandsh, dat si over al in onse land wesen mach sonder in die poirte van Delf.

Omme dat wi willen dat dit stade ende vaste blive, zoe hebben wi desen brief bezegheld med onsen zeghel. Ghegheven in den jare ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Arnoldumi de Dorpj.

a
Robb'ts B.
b
Will. AB.
c
Heynn. AB.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Heylē B.
f
Robb'ts AB.
g
ontbr. B.
h
Holl. AB.
i
Ar A.
j
Dorpe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Heile Roberts