Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X073r_393_1 B NH_G_X060r_393_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 73r, nr. 392 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 60r, nr. 384 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Pieter heren Jan Marrena soen.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 477.

Vgl. nr. NH 378.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeellande etc. maken cond etc.f dat wi Pieter heren Janne Marren sone, den clerc, omme dienst die ons sijn vader ghedaen hevet ghegheven hebben ende gheven med desen brieve onse scole te Rotterdammeg ende tscrijf ambocht aldair, te verwaren toit onser eeren ende toit onser luden oirbaire van Rotterdammeh voirseyt. Dit zal gheduren toit onsen weder zegghen; ghegheven tote onsen weder seggheni.

Ghegheven totej Dordrechtk des satersdaghes nae sinte Lucien dach int jaer ons Herenl Mo CCCo XXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Wenemarumm, Enghebrechtn et alios.

a
de eerste r gecorrigeerd B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A.
d
Holl. A.
e
Zeell. A; van Heynnegouwen ... Zeelland ontbr. B.
f
ontbr. B.
g
Rott'damme A.
h
Rott'damme A.
i
ghegheven tote onsen weder segghen ontbr. B.
j
te B.
k
Dordr. B.
l
ons Heren ontbr. B.
m
Wenem. AB.
n
Enghebr. A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter (Merre), klerk, zoon van heer Jan Merre