Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X073v_396_1 B NH_G_X060v_396_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 73v, nr. 395 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 60v, nr. 387 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Soffie Dircx wijff van Teylingen lijfftocht.

In de marge een kruis. – Vóór de initiaal een dubbel kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 177, ad 1329 mei 14.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 395.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat voir ons quam Diericb van Theylinghe ende maecte med onser handc joncfrouwen Soffyend sinen wive, Arndse dochter van Crayen steyne, tef hore lijftocht uut den goede dat hier na ghescreveng staet vive ende viertich pond Hollandsh sjaers ende een paer zuanen voir Warmondi, dats te wetene in Rijswijcj half den groeten tiende, item half den horen tiende, half den nort tiende, item alk den middeltiende, dien hi van ons helt ten rechten lienel; wilke lijftocht voirs. wi joncfrouwen Soffien voirscreven verliet hebben ende verlien na sede ende woente van onsen lande, sonder archlist.

In orkonde desen brieve bezeghelt med onsen zeghelm. Ghegheven in die Haghen des dertiendendaghes na meye dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXIXo.

a
Will. AB.
b
Dier. A.
c
hant boven de regel toegevoegd B.
d
Soffien B.
e
Arn. A.
f
t onduidelijk vanwege een correctie A; woord ontbr. B.
g
bescreven B.
h
Holl. AB.
i
Warmonde B.
j
Rijswic B.
k
verbeterd uit half B.
l
erf leene i.p.v. rechten liene, door andere hand op rasuur B.
m
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
n
in die Haghe ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Teilingen en zijn echtgenote jonkvrouw Sofia, dochter van Arnoud van Kraaienstein