Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X073v_397_1 B NH_G_X060v_397_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 73v, nr. 396 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 60v, nr. 388 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dirck Willems z. vander Speck.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 177.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Willaemb van derc Specke ons op ghedraghen hevet toit enen vrien eyghen twie morghen lands an enen camp, legghende te Lisse twisken Arnd Kallen vennen an die west zide ende Wouter Foyen kinder an die oistzide, die wi hem verlient hebben ende verlienend op Dieric sinen sone te comen toit enen erfliene niet te versterven binnen achter zuster kint, ende te verherewaden mit enen roeden spareware.

In oirkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCCe XXIX in die Haghe des zatersdaghes voir halff meyeg.

a
Will. AB.
b
Will. AB.
c
den B.
d
verlien B.
e
ons Heren M CCC ontbr. B.
f
mid B.
g
volgorde: Ghegheven in die Haghe des zatersdaghes voir mid mey int jaer XXIXo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van der Spek