Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X075r_408_1 B NH_G_X061v_408_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 75r, nr. 407 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 61v, nr. 400 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dirc van Teylingea.

Vóór de initiaal een dubbelkruisje. – Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 180.

Vgl. nr. NH 325.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesenb make ic Dieric van Teylinghec cond ende kenneliken dat Enghebrechtd van Voirscotene, rentemeister van Noirthollandf, mi ghelevert heft ende betailt van sheren weghen alse van der erfsoene van mijns vaders doit Symons van Teylingheg, dair God die ziele of hebben moet, twee hondert pond Hollandsh; ende van also vele scelde ic i minen lieven here den grave quite met desen openen brieve bezeghelt met minen zeghele.

Ghegheven op onser Vrouwen dach te midde oiste int jaer ons Heren Mo CCCo XXIX.

 

Ista littera est sub Enghelbertoj.

a
Teyling' B.
b
zullen sien of horen lesen ontbr. B.
c
Theylingh' B.
d
Enghebr. AB.
e
Voirscot' B.
f
Noirtholl. AB.
g
Theylinghe B.
h
Holl. AB.
i
hier quite, doorgestreept A.
j
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Dirk van Teilingen
Destinataris: graaf Willem III